Elkészült Ferencváros klímastratégiája – összefoglaló a projekt eredményeiről

Az „Otthon, Város, Ferencváros – közös klímastratégia tervezés” című Széchenyi 2020 programon belül megvalósuló KEHOP projekt időszaka 2022. január elején lezárult. A projekt a IX. kerület klímastratégiájának megalkotásán túl az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, és a környezettudatos életmód kapcsán számos oktatási és ismeretterjesztési tevékenységet is ellátott.

Globális és európai léptékben is jelentősen kitett területnek számít Magyarország az éghajlatváltozás várható hatásait tekintve. A változáshoz való alkalmazkodást leghatékonyabban helyben lehet egy átgondolt stratégia mentén megvalósítani. Ferencváros Önkormányzata és a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület 20.000.000 forintos európai uniós vissza nem térítendő támogatási keretből hozta létre a kerület klímastratégiáját, és a széleskörű szemléletformáló tevékenységet. A klímastratégia koncepciójával, módszereivel és tartalmával segíti a klímavédelmi törekvéseket, továbbá javaslatokat tesz a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére.

A stratégia elkészítéséhez hozzájárult három kérdőíves felmérés és számos szakmai egyeztetés is, amelyek a kerületi igényeket, specifikumokat mérték fel. A szakmai egyeztetéseken Ferencváros önkormányzatának és intézményeinek munkatársai, civil szervezetek képviselői, kerületi cégek vezetői, a témában érintett szakemberek és kerületi lakosok vettek részt. A projekt eredményeként létrejött a Ferencvárosi Klímaplatform is, ami a helyi érdekeltekkel és szakértőkkel történő folyamatos egyeztetést segíti elő.

A pályázat a széleskörű társadalmi ismeretterjesztést, a lakossági szemléletformálását is célul tűzte ki. Klímatudatos iskolai projektek formájában a fiataloknak lehetőségük volt a klímaváltozás kérdéskörével és hatásaival aktívan megismerkedni. Építhettek rovarhoteleket, és ökofalu maketteket, mérhették a levegő szennyezettségét, és társasjátékozhattak a klímaváltozás kapcsán. A tapasztalati tanulás játékos módszerére épít az izgalmas „Klíma-vándortanösvény” is, ahol állomásonként kreatív és okos feladatokat kell csapatban megoldani. A szállítható „tanösvény” a jövőben is ingyen elérhető a kerületi iskolák számára.

A fiatal célcsoport mellett a projekt szakemberei és felkért előadói lakossági előadásokat is tartottak arról, hogy milyen egészségügyi veszélyei vannak a klímaváltozás hatásainak, miként lehet a háztartásban klímatudatos megoldásokat alkalmazni, illetve a zöldfelületeknek milyen relevanciája van az alkalmazkodásban. A szemléletformálási és ismeretterjesztési munkára a kerület rendezvényei is kiváló alkalmat nyújtottak. A projekt kivonult a kerület fontos rendezvényeire is, a Bakáts Feszt-re, az Autómentes napra, a Kiserdő Feszt-re, a Lakótelepi Mulatságra, ahol bárki beszélgethetett a szakemberekkel a klímaváltozás hatásairól és kipróbálhatta a Klíma-vándortanösvény játékos feladatait. A projekt széles célcsoportot megcélzó eseménye a „Fotózd le a klímaváltozást Ferencvárosban!” című pályázati felhívás volt, amire számos alkotás érkezett be, a legjobb munkákat pedig nyereménnyel díjazták.

Szakmailag releváns interaktív klíma-előadásokon vehettek részt az önkormányzat munkatársai, a kerületi társasházak közös képviselői, óvodapedagógusok és helyi intézményvezetők.

A pandémiás időszak ellenére összesen 3100 fő vett részt aktívan a projekt eseményeiben. Az általános szemléletformálást a zoldferencvaros.hu oldal, illetve a projekt Facebook oldala is segítik, ahol a jövőben is új tartalmakkal lehet majd találkozni.

Az elkészült klímastratégia az alábbi fő célokat határozza meg:

Komplex célkitűzés: A Klímastratégia mérhetően és folyamatosan érvényesül a kerület programjaiban, terveiben és gazdálkodásában.

Mitigációs célkitűzések: A kerület támogatja a fővárost abban, hogy 2050-re 2 tonna/fő/év kibocsátási szint alá csökkenjen az ÜHG-kibocsátás a fővárosban, és helyben is. Ennek érdekében a következő évtizedek során a kerületi ÜHG-kibocsátást ötévente legalább 16%-kal kell csökkenteni.

Alkalmazkodási célkitűzések: A kerület lakossága, a kerület helyi értékei és a kerület működtethetősége szempontjából a klímaváltozás káros következményei (állapotromlás, kockázatnövekedés) a beavatkozás nélküli helyzetnél kisebbek, kevésbé megterhelők legyenek. Ferencváros példát mutat az itt élők, dolgozók, ide látogatók számára azáltal, hogy egészségesebb, zöldebb és környezettudatosabb városi környezetet biztosít.

Szemléletformálási célkitűzések: 2022-re, és attól kezdve folyamatosan a kerület (15 évesnél idősebb) lakosainak 70%-a tud Ferencváros klímavédelmi célkitűzéseiről, és 30%-a aktívan részt vesz azok megvalósításában akár életviteli-gyakorlati, akár kommunikációs-elméleti módon. A kerületi munkavállalók, közöttük különösen az önkormányzat dolgozói tájékozottak és felkészültek. A célzott, tematikus klímakampányok és -programok mellett az egyéni és közösségi döntések mindegyikében érvényesülnek az egészséges környezet, az egészséges életmód, a fenntarthatóság és a klímatudatosság szempontjai. Különösen ilyen területek a szociális és egészségügyi intézkedések, az idősellátás, a munkahelyi és a tanulási környezet, a kereskedelem, a turizmus és vendéglátás.

A stratégia jelenti tehát az első lépést ahhoz, hogy olyan átfogó változás alakulhasson ki a lakosság, a helyi munkaadók, intézmények és az önkormányzat tevékenységeiben, amelyek egy klímatudatos életvitelt tesznek lehetővé.

 

Megosztás

További tartalmak

https://unsplash.com/@basvde
Hírek

Linkgyűjtemény pedagógusoknak klímatudatosságra neveléshez

Ma már hatalmas tudásanyag található az interneten a fenntarthatóságra neveléshez. A nagy információáradatban néha nehéz megtalálni a számunkra hasznos és hiteles forrásból származó oktatási segédanyagokat.